Nieuwe spelling

Nieuwe spelling (workshop)

Informatie
Het nieuwe Groene Boekje is verschenen! Er zijn nieuwe woorden opgenomen en aangescherpte regels geformuleerd voor correct gebruik van hert Nederlands. In deze workshop bespreken we de regels van de officiële spelling. Na afloop van de workshopo ben je op de hoogte van de belangrijkste regels.

Programma
09.30 – 12.30 uur toelichting Nieuwe Spelling
– bastaardwoorden (c’s en k’s)
– tussen –n en tussen –s
– vervoeging (Engelse) werkwoorden
– liggend streepje
– trema’s en accenten
– Engelse woordgroepen
– evaluatie

Duur
1 dagdeel

Groepsgrootte
maximaal 12 personen

Cursusmateriaal
Map met naslagwerkje. Optioneel de Woordenlijst Nederlandse taal (het Groene Boekje)

Tijd
in overleg